Kuyu – Murat BEYAZ

Bakracın boş,
sarkacın yeftin.
Kabarmamış duvarların
Harcın yememiş sepkin.
Sen ki!
Yer aç sarnıcında.
Yağmamış bulutlara.
Bulsun ki yarelerin şifa.
Sahranın taneleri
ermeden sırra.

 

Kuyu, Murat BEYAZ
#sin13, 2018.