#sayı25

SİNEDEBİYAT bu sayısında Edebî Eserlerden Uyarlanan Filmlere değindi. OCAK-ŞUBAT, 2021, Sayı 25.

“Sanat, insanların birbirleriyle ilişki kurmalarını sağlayan bir üst dildir.”
Mühürlenmiş Zaman, Andrey Tarkovski

Sözlü edebiyattan yazılı edebiyata uzanan yolun ucu çeşitli sanat dallarının bahçesine çıktığında, dilin varlığı çok boyutlu bir hâl almıştı. Mimariden müziğe, resimden dansa her yerde vücut bulan dil; kendini çeşitli anlatım teknikleri ile yüceltirken görsel sanatlardan ve edebiyattan besleniyordu. Dil, yaşayan ve kendini sürekli geliştiren bir varlıktı. Öyle ki artık güzel sanatların sınırları ona dar geliyor ve yenilik arıyordu. Aradığı yeniliği Thomas Edison’un kinematoskopunda buldu. Dil, bu ilkel fotoğraf yürütecini geliştirerek modern video kaydına önayak olan Fransız Lumiere kardeşlerin 1895’te insanlığa sundukları sinematograf isimli cihazla yeni yolculuğuna yelken açtı. Bu yeni yolculuk zamanla yedinci sanat olarak anılacaktı. Dil ona sinema adını verdi.

Günümüzde kendi başına büyük bir sektör olan sinemanın gelişiminde dil ve edebiyatın payı yadsınamaz. Zamanın kültürel birikimi olan edebî eserlerden uyarlanan, kurgulanan, esinlenilerek yeni bir boyuta evrilen sinema filmleri beyaz perdede yer aldıkça hem dili zenginleştirdi hem de edebiyatın sınırlarını genişletti.

Bu sayımızda edebî eserlerden uyarlanan, izlerken duygu ve düşüncelerimizi bir şekilde kendine çeken ve bize kendini yazdıran sinema filmlerini konu edindik. Umarız yeni yılın ilk sayısında sizler de okuduğunuz/izlediğiniz bu eserleri yeniden gözünüzde canlandırırsınız.

İÇİNDEKİLER

4 Edebiyattan Sinemaya, Sinemadan Da Edebiyata // Emre BİRHAN
7 Yanılsama (şiir) // Carlos Drummond De ANDRADE
8 Anayurt Oteli: Anlamını Yitirmiş Bireyin Kaçınılmaz Trajedisi // Batıgün SARIKAYA
15 Deniz Kabuğunda Cümbüş (şiir) // Holly Corfield CARR
16 Baba, Oğul Ve Bisiklet // Hülya SOYŞEKERCİ
21 Geçip Giden (şiir) // Carlos NOBREGA
22 Nahid Sırrı Örik’in Hasedinden, Zeki Demirkubuz’un Kötülüğüne: Kıskanmak // Demet AKSU
25 Düğüm (şiir) // Nurdan BAYRAKDAR
26 Merkür’deki İlk İnsanlar (şiir) // Edwin MORGAN
28 Futbol, Eroin Ve Allah Üzerine Bir Film: Kırık Kalpler Bankası // Emrullah ŞEKERCİ
33 Şaman (şiir) // Örsan GÜRKAN
34 “Benim Sinemalarım” Bir Rüyayı Besleyen Filmler // Merve KOÇAK KURT
37 Erkil Faydacılığı (şiir) // Doğanay DAĞLAR
38 “Uçurtmayı Vurmasınlar” Üzerine Bir İnceleme // Merve ÖZGENLİ ÇELİK
40 Hak İlinin Pir Köyünde, “Hakkari’de Bir Mevsim” // Emre BİRHAN
43 Anamın Dili (şiir) // Kazım BAL
44 “Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku” Ve Bazı Şeyler Üzerine // Murat KAÇER
48 Kıs(s)a (şiir) // Tan DOĞAN
49 Deprem (şiir) // İbrahim GÖKBURUN
50 Sözcükler, Görüntüler Ve “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” Üzerine // Halil ALTUN
53 Venüs’e Yolculuk (şiir) // İbrahim ERCAN
54 Siyah Beyaz Geceler // Aslı KAPROL
56 Soviyet Binaları (şiir) // Emre TEKNECİ
57 Bir Eylül Fırtınasıydı (şiir) // Hatice SOLAK
58 Fikrimin İnce Gülü // Cemre ÖZCAN
61 Tüf (şiir) // Neriman YETEK
62 Yıkık Kent (şiir) // Hakkı BOLAT
63 İlikli (şiir) // Mehmet RAYMAN
64 Köyname (şiir) // Hamdi MUTLU