Türk Mitolojisinde Bazı Bileşenler – Yaşar Ercan

Mit, mitos ya da mitolojik anlatı; aynı vücudun benzer uzuvları olan bu tabirler kısaca geleneksel olarak yayılan ve toplumun hayâl gücüyle biçim değiştiren alegorik bir anlatım -halk hikâyesi- olarak açıklanabilir. Yaratan ile yaratılan arasında geçen özellikle güce dayalı bir zeminde oluşturulan bu tür anlatılar halkların tarihlerinden notlar aktarır. Toplumların yaşam tarzları, inançları, coğrafyaları, geçim kaynakları gibi yaşamın içerisinde yer alan birçok fonksiyonel faaliyetleri dizginler, biçimlendirir. ...