#sayı 29

 

SİN EDEBİYAT EYLÜL-EKİM 2021, Sayı 29.

“Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz”

YUNUS EMRE

Dünya edebiyatının serüveni bir ses ile başladı. Ağızdan çıkan bu sihirli ses, sözlü edebiyatın temelini atan ilk eldi. Ses, sözcükleri; sözcükler sözleri; sözler betimleri; betimler metinleri; metinler edebiyatı; edebiyat da dilin katmerli yapısını inşa etti. Ağızdan ilk çıktığında insanlığın ortak ürünü olan o ses, farklı coğrafyalarda farklı toplumlarda kendini dil olarak hayatta tuttu. Söylem gücünün maharetiyle de zenginleşerek günümüze kadar geldi ve edebiyat dediğimiz yazılı ve sözlü birikimin yankılarından tüm insanlığa yayıldı. Elbette bu sancılı süreç bir paragrafta yüzeysel olarak anlatılıp geçilecek kadar kolay olmadı. Fakat onun bu tarihsel yolculuğu; sanat, etik, gözlem, estetik, duygu ve düşünce bütünlüğünde o kadar genişledi ki artık o ilk sesten türeyen her yazınsal tür kendi temsiline ulaştı.

Yazınsal türlerin içerisinde en güçlü temsil şiire aittir desek kökten bir itiraz gelmemeli. Çünkü şiir; masallarda, destanlarda, ağıtlarda, kutsal metinlerde kısacası insanın etkin kültürleşme sürecinde yer alan tüm metinlerde doğrudan yer alan bir yazınsal türdür. Bu yüzden temsil gücü çok yüksektir. Bir bireyi, bir toplumu, bir dili kendiliğinden temsil edebilir. “Şiir nedir?” sorusuna herkesin kendince yanıtı vardır. Fakat şiiri bir tanıma indirgemek oldukça zor bir uğraştır.

Oxford Sözlük şiiri şöyle tanımlıyor: “Duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları, imgelerden, simgelerden, söz sanatlarından, ritimden, uyumdan vb. yararlanarak ortaya koydukları, okurda estetik duygular uyandıran yazın ürünü.”

Sizin şiir tanımınız nedir?

***

İÇİNDEKİLER

4 Çıkmazın Bilinmezliği “Günümüz Türk Şiiri Çıkmazda Mı?”// Medeni YILMAZ
7 Şiirler // Seymour MAYNE
8 Şair ve İktidar // Veysel Karani TUR
11 Kadıncıklar Umudu (şiir) Bilsen BAŞARAN
12 Şiir Üzerine Kopuk Kopuk // Şükrü ERBAŞ
14 Güfteden Besteye: Şiirin Müzikle Buluştuğu Anlar // Esra AYDINLIOĞLU
18 “La Résistance” (şiir) Çınar EKİZ
21 Kılıç Hareketi (şiir) Carlos Drummond de ANDRADE
22 Feride (şiir) Pınar ÇAKMAKLI
24 Sinemada Şairin Yolculuğu // Batıgün SARIKAYA
29 Dinletiden Şiirini Kap Gel’e: Şiirin “Temsil” Meselesi // Serdar SOLKUN
32 Ressam (şiir) // John ASHBERY
34 Açık Şiir Nedir ve Nerede Bulunur? // Erkan KARAKİRAZ
39 Düş (şiir) // Carlos NOBREGA
40 Trambolinde Zıplayan Sözcükler Geri Dönmezlerse Şiir Olurlar // Cahit ÖKMEN
43 Sabahı Beklerken (şiir) // Hatice SOLAK
44 Soruşturma: Şiirin Yazınsal Evreni // Yaşar ERCAN – Halil ALTUN
57 Kırık Leblebi (şiir) Şevket KADIOĞLU
58 Söyleşi: Bünyamin K. ve “Eskittiğim Çantalar” // İbrahim GÖKBURUN
63 Oralarda Bir Yerde // Örsan GÜRKAN
70 Mavi Çarpışmalar (şiir) // Hasret YILANCI
72 Çember // Gökçe GÖKALP DOĞAN
75 Upuzun Yatmakta Ölüler // Uğraş ABANOZ
77 Monolit (şiir) // İbrahim ERCAN
78 Lacrimosa // Mavi Tuğba ATEŞ